Goede Executive Search is partner van StartCirculair. Circulaire Economie is dé uitdaging voor communicatie- en marketing professionals, want circulair ondernemen vraagt van bedrijven en organisaties een geweldige omslag in denken en doen. Zoals een duurzame bedrijfsvoering, nieuw business- en verdienmodel, andere diensten en producten, samenwerken met leveranciers en ketenpartners, enz. Het vereist betrokkenheid van alle medewerkers en biedt tegelijkertijd enorme kansen voor positionering en profilering. Wat is circulair ondernemen én welke communicatie en/of marketing is doeltreffend?

 

Wat is Circulaire Economie?
Dat is ondernemen (of organiseren) met een kringloop van grondstoffen, zonder afval. Met zo min mogelijk energie en waarmee je behalve het klimaat ook de financiële resultaten van je organisatie duurzaam verbetert. Met een slimme strategie, onderscheidend profiel, nieuwe verdienmodellen, met meer omzet en winst. Ook jouw team, bedrijf en organisatie (non-profit, overheid, onderwijs, zorg) kan starten met circulaire economie.

 

Verbinden en toepassen
Bedrijven en organisaties veranderen permanent - en zeker als een organisatie de komende jaren écht wil verduurzamen en stap-voor-stap circulair ondernemen wil toepassen. ’Model- en hokjesdenken’ is dan niet meer van toepassing, het gaat om het verbinden en toepassen van beproefde ervaringen en inzichten uit meerdere disciplines, denk aan communicatie, marketing, business development, projectmanagement, innovatie, design. Met daarbij gebruik maken van de creativiteit en visie van medewerkers, de samenwerking met ketenpartners én van de ervaringen van diverse koplopers op het vlak van circulair ondernemen - aanwezig al in alle sectoren en branches.

 

Taak voor communicatie en marketing
Als circulair ondernemen een ingrijpend veranderingsproces is, voor elke organisatie anders, dan kan er geen vast model zijn voor communicatie en marketing. Als het ook betekent dat je nog heel lang moet aangeven dat je nog niet 100% circulair bent, dan moet je je als organisatie transparant, controleerbaar én kwetsbaar opstellen. Circulair ondernemen is in samenhang organiseren van onder andere strategische communicatie, interne communicatie, branding, (financiële) rapportage, crm, mvo, corporate en product/diensten-marketing, en arbeidsmarktcommunicatie.